nieuwsbrief juni 2018


New talent contest en lezingbladsnoei / kengai en han-kengai maandag 11 juni

Zoals in het progamma vermeld staat gaan we deze avond de mensen die zich hebben opgegeven voor de new talent contest, dit zijn: Tino v.d.Beek, Henk v.d. Brink, Karel Hoenderdos, Tonnie Janssen en Erik v.d. Kamp, in actie zien om in een drie uur durend tijdsbestek een zo mooi mogelijke boom neer te zetten gevormd uit ruw materiaal.
Omdat er 3 uur de tijd voor staat en omdat  de bomen daarna nog door de jury moeten worden beoordeeld willen we de avond iets eerder laten starten om 19.30 uur, dat geeft de kandidaten dan tot 22.30 uur de mogelijkheid om aan de boom te werken.
De winnaar zal de vereniging dan gaan vertegenwoordigen op de landelijke NTC.

Rijn Becude zal deze avond wat vertellen over bladsnoei.
Het zou leuk zijn wanneer jullie bomen waarop bladsnoei toegepast kan worden meenemen, zodat we aan de hand van deze bomen aanvullende informatie over dit onderwerp kunnen geven en om de bomen te bespreken.

En voor wie iets anders wil doen is het natuurlijk ook mogelijk om aan je eigen bomen te werken.

Voor diegene die het nog niet weten, naast onze blog staan we ook op facebook met foto-reportages en vermeldingen naar andere bonsai gerelateerde filmpjes en wetenswaardigheden.

https://www.facebook.com/bonsaiapeldoorn/


30 juni zal de Jubileum BBQ feestje plaats vinden bij Erica Hennikes, de eerste voorbereidingen zijn al getroffen door Hetty en Erica.
Helaas zijn niet alle leden in de mogelijkheid om op deze datum mee te doen, maar er zal toch een presentje voor hen zijn in de vorm van een door de club aangeschafte boom die later aan hen zal worden uitgerijkt.
De invulling van de dag zal als volgt zijn.
We willen om 14.00 uur starten met koffie, ca 15.00 uur starten we de workshop met de uitgedeelde bomen, dus vergeet niet om gereedschap en draad mee te nemen en tegen 18.00 uur willen we starten met de BBQ.
Graag zouden we zien dat de leden die zich voor deze dag hebben opgegeven zelf een klapstoel of tuinstoel meenemen voor de rest proberen we te zorgen.


werkavond en lezing over moyogi bonsaistijl


BONSAI VERENIGING APELDOORN 27 APRIL 2018
WERKAVONDEN MET LEZINGEN

Beste leden,

Na een rondje, op de gezellig druk bezette verpotavond van 09 April, langs een paar van onze leden hebben we, voor de drie dit jaar geplande lezing thema’s, mensen bereid gevonden hier iets over te vertellen.
Om deze avonden tot een succes te maken en iedereen hiervan wat op te laten steken, het verzoek aan jullie allen, tijdens deze werkavonden zoveel mogelijk (semi) bonsai mee te nemen die betrekking hebben op deze thema’s.
Ten overvloede:
het behoeven dus allerminst kant en klare Bonsai te zijn, als het maar richting het betreffende onderwerp gaat.
Na de inleidende presentatie van de onderwerpen kunnen dan de meegebrachte bomen gemeenschappelijk worden besproken, beoordeeld en indien gewenst bijgestuurd worden.
Dit alles onder bezielende leiding van betreffende spreker met ondersteuning van onze aanwezige mentoren.
Afhankelijk van de hoeveelheid meegebrachte bomen zullen mogelijk niet alle (semi) bonsai aan bod komen, wij vragen jullie begrip hiervoor.
Een uitgelezen kans om kennis en inspiratie op te doen binnen de verschillende thema’s.
Laat dit niet voorbij gaan !
Geplande onderwerpen en data met betreffende spreker:
- Moyogi (informeel recht opgaand) & Shakkan (hellend)
o Dinsdag 8 Mei
o Spreker: Arnauld van der Heijden
o Arnauld zal een presentatie houden met behulp van een beamer
o Aansluitend bespreking meegebrachte bomen
- Bladsnoei
o Maandag 11 Juni
o Spreker: Rijn Becûde
o Aansluitend bespreking meegebrachte bomen
- Kengai (cascade) & Han Kengai (half cascade)
o Maandag 12 November
o Spreker: Karel Hoenderdos
o Karel zal een presentatie houden met behulp van een beamer
o Aansluitend bespreking meegebrachte bomen

Met dank aan de bereidwilligheid van Arnauld, Rijn en Karel, waarvan akte !
Groet en hopelijk weer in grote getale tot ziens op de werkavonden,

Dick KipBeste allemaal,

Zoals waarschijnlijk reeds bekend, houden we op de werkavond van maandag 11 juni onze jaarlijkse New Talent Contest (NTC). De winnaar hiervan mag onze vereniging vertegenwoordigen op de NBS op 15 september in Hazerswoude-dorp.

Tot op heden hebben zich voor de NTC opgegeven:

Tino van Beek
Henk v.d. Brink
Karel Hoenderdos
Tonnie Janssen
Erik v.d. Kamp

Het is echter nog steeds mogelijk om je hiervoor op te geven! Dus als je het leuk vindt om de sportieve strijd aan te gaan met bovengenoemde leden; geef je dan op! Het is mogelijk om je bij mij op te geven tot en met 5 mei op dit mail adres.

Dus heb je interesse......dan hoor ik het graag!

Hartelijke groet namens het voltallige bestuur,

Jeroen Bier


agenda:4 t/m 6 mei

Arco en EBA
http://www.arcobonsai.com/

26 mei

Kei Bonsai Kai
“Kei Bonsai Kai” tentoonstelling van 26 mei 2018.
Om de twee jaar stellen we onze bomen tentoon op een niet al te traditionele manier. 


Ginkgo Bonsai Center - Heirweg 190 (N445) - 9270 Laarne - Belgium

2 en 3 juni

Shohin Ten Veerle

http://www.vijvertuinen-tveerle.be/BonsaiSite/Page_index2/index2.htmlwerkavond verpotten maandag 9 april

Van de bestuurstafel

Voor het komende jaar zijn enkele evenementen gepland ( interne show, jubileum )
Graag zouden we zien dat hier vanuit de leden meer input aan wordt gegeven, zodat er niet alleen vanuit het bestuur van alles geregeld en bedacht hoeft te worden.
Dus kom met suggesties en help waar kan om het binnen de vereniging ieder naar het zin te maken, want de vereniging bestaat uit ruim 40 leden en niet alleen uit het bestuur en enkele andere leden die zich vol inzetten om het anderen naar het zin te maken, ook voor deze mensen is het van belang om plezier in hun hobby te houden.
Met ons allen zijn we Bonsai vereniging Apeldoorn.

De komende werkavond willen we dan ook beginnen met het inventariseren van de bomen voor de interne show.
Als je al een boom hebt die je neer wilt zetten kun je deze opgeven, mocht je niet zeker zijn of willen weten of er nog verbeterpunten zijn, neem de boom dan mee en vraag om advies.

Voor het invullen van het jubileum evenement heeft Erica de mogelijkheid aangeboden om van landgoed Hennekes gebruik te maken, dit  zouden we kunnen invullen met een BBQ en een ander aanvullend gebeuren, maar ook hier willen we graag suggesties van jullie horen.
Want het moet een feestje voor iedereen worden.

Ook zou het leuk zijn om van de leden artikelen aangeleverd te krijgen over jullie werk en ervaringen aan bomen, gerelateerde websites die met onze hobby te maken hebben, die dan op onze blog kunnen worden gezet.
werkavond dinsdag 13  maart

Als de kou uit de lucht gaat zullen de eerste verschijnselen van het nieuwe seizoen zich weer zichtbaar maken
zwellende knoppen en bloesem in de bomen.
Voor ons de tijd dat we voorbereidingen kunnen treffen voor aankomende werkzaamheden, en te zorgen dat je materialen weer op orde zijn.
Zij die al begonnen zijn met verpotten of van plan zijn dit de komende weken te gaan doen, moeten wel rekening houden met de nog wisselende temperaturen, dus houd pas verpotte bomen vorstvrij.

Wanneer je nog niet alle spullen in huis hebt voor de aankomende werkzaamheden, is er weer de mogelijk-
heid om dit tijdens de Open dagen ( 10 en 11 maart )bij Lodder bonsai aan te schaffen.
Net als ieder jaar is er de mogelijkheid om deze aan te schaffen tijdens deze open dagen.( akadama, kiyiru,
gereedschap, draad, potten en bomen )
( ik heb nog geen bevestiging van Lodder over de verenigingskorting gekregen, maar verwacht dat dit net als vorig jaar 40% zal zijn )
De verenigingskorting is niet van toepassing op de spullen van de handelaren in de grote hal.
Het  afrekenen zal zaterdag om 12.30 uur gebeuren en de materialen kunnen op de deense karren m.v.v. Apeldoorn verzameld worden.
Naast de verkoop zal er ook een show zijn in het Hoka-en gedeelte en zullen er demo's gegeven worden.
( zaterdag Milan Kisparek en zondag Hotsumi Terakawa )

Agenda

10 en 11 maart

Open dagen Lodder bonsai

http://lodderbonsai.nl/save-the-date-10-11-maart-2018-lodder-bonsai-en-hoka-en-bonsai-studio-open-huis

16 t/m 18 maart


http://www.bonsai.de/contentShow.php?name=haiyamaten2018&language=nl

21 april

bonsaishow en simultaandemo Bonsaivereniging Midden Nederland
http://www.bonsaimiddennederland.nl/images/nieuwsbrief%20februari_2018.pdf

4 t/m 6 mei

Arco en EBA

http://www.arcobonsai.com/

26 mei

Kei Bonsai Kai
“Kei Bonsai Kai” tentoonstelling van 26 mei 2018.
Om de twee jaar stellen we onze bomen tentoon op een niet al te traditionele manier. 


Ginkgo Bonsai Center - Heirweg 190 (N445) - 9270 Laarne - Belgium

2 en 3 juni

Shohin Ten Veerle

http://www.vijvertuinen-tveerle.be/BonsaiSite/Page_index2/index2.html
Jaarvergadering dinsdag 9 januari 2018

Op dinsdag 9 januari zal onze jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst weer plaatsvinden de zaal is om 19.30 uur open en de vergadering zal om 20.00 uur starten.
Onder genot van een hapje en een drankje zullen we het afgelopen jaar afsluiten en met een invulling voor het nieuwe jaar beginnen.

Heb je agendapunten die je in wilt dienen doe dit dan voor 7 januari.
Het bestuur zou het ook fijn vinden als jullie ook over de invulling van volgend jaar willen nadenken, dus jullie inbreng is gewenst, anders worden het alleen werkavonden.
Kun je niet aanwezig zijn op de jaarvergadering maar heb je wel punten of onderwerpen die je ter sprake wilt laten komen laat het dan even weten en stuur ze naar  bonsaiapeldoorn@gmail.com

De pennigmeester heeft het verzoek of jullie het lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar net als andere jaren pas in het nieuwe jaar ( dus na 1 januari 2018 ) willen voldoen.

Dit zijn de nieuwe data voor de clubavonden in 2018 ( dus zet ze vast in je agenda )

9 januari / jaarvergadering
12 februari
13 maart
9 april / verpotten
8 mei
11 juni
10 juli
10 september
9 oktober / projectbomen
12 november
11 december

 Hebben jullie artikelen over een eigen project ( denk dan aan een foto reportage van een boomontwikkeling, internet informatie over bonsai gerelateerde onderwerpen ) of informatie die jullie willen delen met de andere leden, dan is er de mogelijkheid dit te plaatsen op onze blog
Dit kun je dan sturen naar bonsaiapeldoorn@gmail.com


Agenda:

3 en 4 februari

Noelanders Trophy    http://bonsaiassociation.be/trophy/
10 en 11 maart

voorjaarsale en clubinkoopdagen bij Lodder Bonsai

21 april

clubshow en simultaandemo Bonsaivereniging Midden Nederland


 DEMO avond

Op onze verenigingsavond op dinsdag 12 december zal worden ingevuld met een demonstratie door Rijn Becude en Arnauld van der Heijden.
Zij gaan hun kunnen demonstreren op een Pinus Sylvestris die door Wessel Eijkman ter beschikking is gesteld.
Zij die gewoon aan hun eigen boom willen werken mogen dit uiteraard ook doen.

De volgende avond in het volgende jaar zal de jaarvergadering  ( 9 januari 2018 ) zijn.
Heb je agendapunten die je in wilt dienen doe dit dan voor 7 januari.
Het bestuur zou het ook fijn vinden als jullie ook over de invulling van volgend jaar willen nadenken, dus jullie inbreng is gewenst, anders worden het alleen werkavonden.

De pennigmeester heeft het verzoek of jullie het lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar net als andere jaren pas in het nieuwe jaar ( dus na 1 januari 2018 ) willen voldoen.

Dit zijn de nieuwe data voor de clubavonden in 2018 ( dus zet ze vast in je agenda )

9 januari / jaarvergadering
12 februari
13 maart
9 april / verpotten
8 mei
11 juni
10 juli
10 september
9 oktober / projectbomen
12 november
11 december


Tijdens de afgelopen Nederlandse bonsai show zijn we weer goed in de prijzen gevallen

1e prijs beste loofboom de acer palmatum deshojo van Rijn Becude
2e prijs beste shohin de cotoneaster dammeri van Bruno Wijman
2e prijs beste naaldboom de juniperus sabina van Rijn Becude
3e prijs beste naaldboom de taxus baccata van Arnauld van der Heijden

Onze NTC kandidaat Iwan Bakker heeft een mooie tweede plaats behaald net achter de winnaar Mikel Mokry van bonsaivereniging Midden Nederland


foto's van de bomen staan op de startpagina van de blog

foto's van de gehele show kun je vinden op de facebookpagina van de vereniging
https://www.facebook.com/bonsaiapeldoorn/


Agenda:

3 en 4 februari

Noelanders Trophy    http://bonsaiassociation.be/trophy/
 

NBV nieuws

Ook de Nederlandse Bonsai  vereniging heeft een facebook pagina
https://www.facebook.com/search/top/?q=nederlandse%20bonsai%20vereniging

De volgende NBS zal volgend jaar op 15 en 16 september gehouden worden bij Edo koi in Boskoop en zal worden georganiseerd de bonsaivereniging Midden Nederland.
Verdere informatie over deze happening zal ter zijner tijd volgen.

De EBA zal volgend jaar tijdens de Arco in Italie zijn op 3, 4 en 5 mei


Agenda:

3 en 4 februari

Noelanders Trophy    http://bonsaiassociation.be/trophy/10 en 11 maart

voorjaarsale en clubinkoopdagen bij Lodder Bonsai


 Werkavond maandag 6 november

Maandag zal onze proojectboom centraal staan, dus gaan we kijken naar de ontwikkeling van de boom.
De bomen zijn nu een jaar verder en het zal voor de meeste van ons leuk zijn om te zien hoe het er met de bomen van de andere leden voor staat.
Dit geld niet alleen voor de ontwikkeling maar ook voor de verschillende handelingswijze die ieder op zijn of haar boom toepast.
Niet alleen de vorming maar ook de toepassings methoden voor verdere groei en ontwikkeling kunnen deze avond worden besproken.
Dus het zou leuk zijn als ieder die aan de projectboom meedoet,de betreffende boom meeneemt.
Andere bomen meenemen mag natuurlijk ook .

Op 25 november tijdens de sale bij Lodder, zal ook de jaarlijkse NBV show en New talent contest worden gehouden.
Als vereniging krijgen we 5 meter tot onze beschikking om bomen neer te zetten.
Zoals ieder jaar zullen de prijswinnaars van onze eigen show op de NBV show worden neergezet, de komende werkavond zal dan ook overlegt worden met de betreffende leden ( eigenaar van de winnende bomen ) welke en hoeveel we er neer zullen zetten.

loofbomen : 1 acer palmatum Rijn Becude
                 : 2 sambucus Henk v.d. Brink
                 : 3 azalea Ron Hermeling

naaldbomen : 1 larix Iwan Bakker
                   : 2 juniperus sabina Rijn Becude
                   : 3 pinus mugo Tonnie Janssen

shohin : 1 cotoneaster Bruno Wijan
           : 2 juniperus Ron Hermeling
           : 3 lonicera Ron Hermeling

Iwan Bakker is onze NTC kandidaat voor dit jaar en hij zal ons vertegenwoordigen tijdens deze contest.

Tijdens de sale zullen er door de firma Lodder veel van voor hun overtallig bonsai en pre-bonsai worden aangeboden tegen leuke prijzen, dus voor diegene die tijdens onze veiling nog niet genoeg hebben gescoord is dit een mooie gelegenheid om de verzameling aan te vullen.

De veiling van dit jaar had een mooi resultaat, zowel voor de leden als voor de clubkas, het was wel een lange zit, maar ik hoop dat het voor ieder de moeite waard was.


 agenda:

25 november:

sale en NBV show/ new talent contest bij de firma Lodder

3 en 4 februari

Noelanders Trophy    http://bonsaiassociation.be/trophy/


Veilingavond dinsdag 10 oktober


 Op dinsdag 10 oktober zal er een clubveiling plaats gaan vinden.
We hebben zeer veel spullen aangeboden gekregen en daarom leek het ons als bestuur verstandig om deze avond dan ook iets vroeger te beginnen dan anders.
Om alle spullen van iedereen aan bod te laten komen willen we dan ook om 19.00 uur starten met de veiling.
Diegene die spullen voor de veiling hebben aangeboden graag iets eerder aanwezig zodat alles klaargezet kan worden en voorzien is van de veilingnummers.
Het veilingaanbod bestaat uit boeken, bomen, gereedschap, draad en zeer veel potten ( groot en klein )
Voor diegene die niet vroeg aanwezig kunnen zijn en toch geineteresseerd zijn in bepaalde spullen, is er de mogelijkheid om vooruit al biedingen te plaatsen via dit mailadres, deze zullen dan in de veiling worden meegenomen.

Op de veilingpagina kun je al een selectie van de veilingitems zien.
agenda:

30 septemberBonsaishow
Rijksstraatweg 64
Geldermalsen, Nederland14 en 15 oktober
http://www.european-bonsai-san-show.com/Werkavond maandag 11 september

De vakantie zit er weer op, dus tijd om het achtertstallig onderhoud aan onze bomen weer weg te werken.

In voorbereiding van de veiling die in oktober zal worden gehouden vraag ik aandacht voor het volgende.
Willen diegene die artikelen aanbieden voor de veiling dit voor 1 september aan mij doorgeven door middel van het veilingformulier dat in de mail is bijbesloten.
Als jullie eventueel foto's hebben van de artikelen mogen jullie deze ook toesturen dan kunnen we een preview op de blog maken, zodat de leden al kunnen zien wat er zoal aangeboden zal worden.
Ook zullen de boeken die in de clubbibliotheek staan in de veiling worden ingebracht ( zoals in de ALV is besloten ) dit zal geheel ten goede komen aan de clubkas.

Op de veilingpagina staan foto's van spullen die aangeboden worden.
Dit jaar een zeer hoog pottengehalte, dus diegene die potten nodig hebben kunnen hun hart ophalen.

De invulling van de tokonoma zal volgens het schema van Karel deze avond door Ruud de Haas worden verzorgd.
Werkavond maandag 12 juni

We kunnen terugkijken op een leuke clubshow, dit keer iets minder uitbundig uitgepakt dan andere jaren maar zeker niet minder leuk.

De eigenaren van de bomen die gewonnen hebben mogen ons weer vertegenwoordigen op de N.B.S.( deze staan allemaal in het artikel over de show op de blog), die het einde van het jaar bij Lodder zal plaatsvinden.

Iwan Bakker zal aan de N.T.C. voor onze vereniging gaan deelnemen, hij had ondanks het moeilijke materiaal, een leuk resultaat neergezet.

De aankomende werkavond kan er weer gewerkt worden aan eigen bomen.

Voor de maand oktober staat er een clubveiling gepland.
Om hier een zo goed mogelijke invulling aan te geven vraag ik jullie om te kijken of je hier materiaal voor hebt en zo ja dit in te sturen naar het secretariaat ( later deze zal ik hier nog een formulier voor toezenden)
Omdat dit een behoorlijke voorbereiding vergt wil ik dan ook op tijd beginnen met het inventariseren hiervan.Werkavond dinsdag 9 mei

Dindag is een werkavond, dus werken aan je eigen boom.
Ook kan er aan de tentoonstellingsbomen gewerkt worden, om deze klaar te maken voor de interneshow die op zaterdag 20 mei zal worden gehouden.
Hoewel dit jaar geen grootse show wordt neergezet is het wel de bedoeling dat we samen een mooie presentatie neer gaan zetten , dus schone potten, verzorgde bomen, presentatie op een tafel of slab en eventueel accentplantje of scroll.
Tot nu toe hebben 16 personen bomen opgegeven (28 opstellingen).
Wie nog bomen wil neerzetten kan dit tot en met 9 mei opgeven via mail of op de werkavond.


Tijdens de interne show zal ook de NTC plaatsvinden van 12.00 uur tot 15.00 uur, de opgegeven kandidaten zijn:
Tonnie Janssen, Iwan Bakker, Jeroen Bier en Henk van de Brink.

Nederlandse bonsai vereniging.

Hetty is voor onze vereniging naar de NBV vergadering geweest niet al te veel nieuws maar toch..
De secretaris van de NBV treed af, er is dus een vacature,  dus wie wil?
De Nederlandse bonsai show zal dit jaar bij Lodder plaats vinden eind november.
De Nederlandse bonsai show 2018 wordt georganiseerd door Midden Nederlanden zalbij Edo koi in Boskoop worden gehouden.
De website van de NBV gaat uit de lucht en zal net als bij Apeldoorn via facebook haar informatie verspreiden.

Agenda:

20 mei:

interne show Bonsai vereniging Apeldoorn

27 en 28 mei:
bonsai expo  25 jaar japanse tuin in Hasselt yokosofestival.be

10 en 11 juni:

Bonsai van het Westen

9 september:

bonsaishow bonsai vereniging Friesland in Ens

14 en 15 oktober:

European bonsai-san show SaulieuWerkavond maandag 10 april

Diegene die nog bomen moeten verpotten en daar hulp bij willen hebben kunnen op deze werkavond steun krijgen van de andere leden.

De interne show zal op 20 mei plaatsvinden ( verdere informatie volgt nog ) heb je een boom die je graag wilt laten zien op deze dag dan kun je deze opgeven op de werkavond of via het mailadres van onze vereniging bonsaiapeldoorn@gmail.com

Voor de NTC hebben zich 4 kandidaten gemeld, dus zal er dit jaar weer een mooie competitie plaats vinden tussen hen.

Voor de tokonoma zijn enkele tafels aangeschaft tijdens de open dagen bij Lodder,de vereniging beschikt nu over een 5 tal tafels, dit speciaal voor de leden die niet in bezit zijn van tafels maar toch een keer een leuke opstelling in de tokonoma neer willen zetten.
bonsaivereniging Friesland heeft website opgeheven, de verenigingsinfomatie is nu te vinden op
https://www.facebook.com/bonsaiverenigingfriesland/


 Agenda:

2 april: bonsaiveiling Edo Koi 


8 april: bonsaishow/simultaandemo bonsaivereniging Midden Nederland10 en 11 juni
Bonsai van het Westen  http://www.bonsaivanhetwesten.nl/


werkavond dinsdag 7 maart

In de maand mei zal onze interne show gaan plaatsvinden ( de datum is hiervoor is nog in overleg met Dok Zuid maar wij proberen dit te plaatsen op zaterdag 20 of 27 mei ).
Om hier een invulling aan te geven zal er op onze werkavond een boomselectie plaatsvinden, heb je een boom of mocht je twijfelen  of de boom geschikt is voor de interne show, neem hem dan mee.
Op de avond zal worden geinventariseerd wie er bomen willen neerzetten en welke bomen het betreft, na de werkavond zal er ook nog een inschrijfformulier naar jullie worden gemaild voor diegene die niet op de avonden aanwezig zijn maar wel een boom/bomen willen neerzetten.

Omdat het een interne show betreft zal de aanpak niet groots zijn, maar zal uiteraard jullie hulp wel gewenst zijn om het geheel op te zetten en af te breken en hiervoor vragen wij vrijwilligers.

Net als andere jaren willen we tijdens de show ook weer een NTC organiseren, we zoeken hiervoor enkele enthousiaste kandidaten die met elkaar de competitie aan durven gaan en waarvan de winnaar ons uiteindelijk op de landelijke NTC zal vertegenwoordigen.

Op 11 en 12 maart zullen er weer open dagen zijn bij de Firma Lodder, voor ons leden weer een mooie mogelijkheid om tegen een kortingstarief van 40% op de spullen ( bomen, akedama, potten, enz.) die door Lodder worden aangeboden te kopen. ( Dit geld niet voor de spullen van de standhouders )
Op zaterdag zal het gezamelijke afrekenen om 12.30 uur plaats vinden.
Diegene die zondag gaan moeten even contact opnemen met Ron Hermeling, dan kan hij dit overleggen met Lodder.
Verder zal er een show in de Hoka-en studio zijn van de vrienden van Sho Ryu Kai en is er op zaterdag een demo van John van der Laan en op zondag een demo van Hotsumi Terakawa.


Agenda:

11 en 12 maart
Open dagen Lodder bonsai  http://www.hoka-en.nl/evenementen/

24 t/m 26 maart
Hai Yama Ten  Bonsai-zentrum Munsterland
http://www.bonsai.de/contentShow.php?name=haiyamaten2017

8 april
Bonsaishow en simultaandemo's Bonsaivereniging Midden Nederland

10 en 11 juni
Bonsai van het Westen  http://www.bonsaivanhetwesten.nl/  Werkavond maandag 6 februari

Nog een paar nachtjes slapen en dan staat er weer een druk weekend te wachten.
De Noelanders Trophy en de EBA, een groots opgezette show met ruim 200 bomen op de Noelanders show en de bomen op de EBA show alles onder 1 dak, dus zeker en gebeuren wat je niet mag missen.

Op de EBA zullen verschillende bomen van onze verenigingsleden staan o.a. de prijswinnaars van de NBS 

Larix van Eric Sanders
Ligustrum van Bruno Wijman
verder bomen van Pleun van Zwienen, Erik v.d.Kamp en Arnauld v.d. Heijden.

En wie hier nog niet genoeg aan heeft kan ook nog naar 2 hallen waar allerlei koopwaar wordt aangeboden van bomen tot potten en alles wat voor onderhoud van je bomen nodig is.

Ook de NTC en demonstraties zullen plaats vinden, voor het uitgebreide progamma kun je kijken op.     
http://www.bonsaiassociation.be/nl/trophy.php


Nog niet genoeg van je hobby, nou dan kun je maandag ook nog naar de clubavond voor avondje boombespreking en lezing bestrijding ongedierte in je bonsai.

Op 11 en 12 maart zullen de open dagen bij Lodder bonsai zijn zet dit vast in je agenda,tijdens deze dagen kun je weer leuke inkopen doen met korting.

Tot Noelanders of anders tot onze verenigingsavond.


 


 Jaarvergadering dinsdag 10 januari

Nu de dennenaalden weer uit het tapijt zijn verwijderd en de kruitdampen zijn opgetrokken wil ik iedereen een gezond en goed nieuwjaar toewensen.

Maar niet zonder terug te kijken op 2016, een jaar waar we als vereniging mooie prestaties hebben geleverd in de vorm van 2 eerste plaats winnaars tijdens de Nederlandse bonsaishow.
De Larix van Eric Sanders en de Ligustrum van Bruno Wijman.
Deze zullen naar de EBA worden uitgezonden, die bij de Noelanders Trophy wordt gehouden.

Verder hebben we de tokonoma in gebruik kunnen nemen, een denk ik goede aanschaf die ons een mooie wijze bied waarop we onze bonsai iedere maand kunnen presenteren.

Helaas gebeuren er ook minder prettige dingen waar we ook bij stil moeten staan en niet aan voorbij mogen gaan, het overlijden van mensen binnen de vereniging.
 

 

Het nieuwe jaar gaan we starten met de ALV en de nieuwjaarsborrel, de agenda hiervan is jullie al door Wessel gemaild.
Voor diegene die deze niet hebben hij staat nogmaals in de bijlage van de nieuwsbriefmail.
Hieronder staan de data van alle werkavonden, de invulling van de avonden zal na de ALV worden gedaan om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met jullie ideeen.

Omdat de verenigingswebsite uit de lucht is gehaald zal de clubinformatie zoveel mogelijk via deze blog worden weergegeven.

 schema werkavonden 2017

dinsdag 10 januari : algemene ledenvergadering
maandag 6 februari
dinsdag 7 maart
maandag 10 april
dinsdag 9 mei
maandag 12 juni
dinsdag 11 juli
maandag 11 september
dinsdag 10 oktober
maandag 6 november
dinsdag 12 decemberJOUW BONSAI IN DE CLUB-TOKONOMA

Als Bonsaivereniging hebben wij gezamenlijk een volwaardige Tokonoma laten maken. Het doel is dat we onze geliefde boom niet alleen in een pot of op een tafel plaatsen, maar dat hij een keer per jaar ook tot volle glorie mag komen in de Tokonoma. Ook de opstelling van een boom is een kunde!
Belangrijk: de boom hoeft niet perfect te zijn! Je krijgt ook de gelegenheid om iets te vertellen over je boom. Bijvoorbeeld de herkomst, de leeftijd, de vorming, je toekomstig plan met de boom. Het kan ook zijn dat hij geplaatst wordt omdat je de visie van anderen op de boom wilt horen. Belangrijk is wel dat er maar één boom per werkavond deze showruimte toegewezen krijgt. Reserveer dus op tijd!


de opgave tijdig inzenden aan: karel@hoenderdos.euAgenda

7 januari
winterbomen presentatie
Bonsai cafe Deshima bonsai 
 http://bonsaicafe.nl/programma-wbp-2017/4 en 5 februari
Noelanders Trophy en EBA 
http://www.bonsaiassociation.be/nl/trophy.ph
24 tot en met 26 maart
 http://www.bonsai.de/hai-yama-ten/haiyamaten2017.php
8april 
Bonsaishow Bonsaivereniging Midden Nederland
bonsaishow en simultaandemo
De Binder
Hoflaan 29
Leersum 

Werkavond maandag 12 december

Het is alweer de laatse clubavond van dit jaar en deze avond zal in het teken staan van shohin in al zijn facetten.
Bruno Wijman en Bob van Ruitenbeek zullen een lezing over shohin gaan geven, een voorproefje van hun kunnen kon afgelopen sale bij Lodder al worden bekeken.
Hier hadden zij tesamen met andere leden van bonsaivereniging Midden Nederland een mooie shohin show neergezet.

Het schema van de clubavonden  voor 2017 kunnen jullie vinden door  de informatiepagina op deze blog aan te klikken.

Voor het nieuwe jaar staat op de eerste avond de jaarvergadering gepland, tijdens deze avond zullen ook een groot gedeelte van de clubavonden worden ingevuld dus laat je gedachten vast gaan over onderwerpen waarmee deze ingevuld kunnen worden.
Heb je punten die je in de ledenvergadering  graag in de agenda opgenomen ziet worden laat het ons dan weten.

Diegene die a.s. clubavond niet aanwezig zijn wensen wij als bestuur vast heel fijne feestdagen en een goede jaarwisseling Werkavond dinsdag 8 november

De laatste werkavond van dit jaar staat al weer op het progamma.
De tijd is weer aangebroken om de bomen klaar te maken voor de komende winterperiode, het verwijderen van alle ongewenste elementen zoals mos en oude bladeren en het preventief behandelen van de bomen        ( schimmels  ).


Website uit de lucht

Omdat er ongeregeldheden via onze website plaatsvonden is de website uit de lucht gehaald.
Alle benodigde informatie zal daarom zo veel mogelijk via de blog worden doorgegeven in de nieuwsbrief of aan de nieuwe toegevoegde informatiepagina  ( hierop staan ook de data van de werkavonden ).
Heb je eventueel suggesties wat op de pagina kan worden toegevoegd laat het me dan weten.Agenda:
 
5 en 6 november
Eda Uchi Kai  Bonsai Ten
www.edauchikai.be/26 november
Eindejaarsale Lodder

4 en 5 februari
Noelanders Trophy en EBA 
http://www.bonsaiassociation.be/nl/trophy.phpWerkavond maandag 10 oktober

Beestjes in je bonsai, iedereen heeft er wel eens last van, wat kun je er aan doen.
Deze werkavond zal Christian Roffel zijn verhaal doen over ongedierte en bestrijding ervan.

De projectbomen ( taxus baccata ) zullen deze avond worden verdeeld, Ron heeft ze voorgesnoeid en uitgestoken.
De bomen staan in een bouwemmer voorzien van gaten.

de taxus baccata rode draadboom, hiervoor moet een bedrag van € 22,50 aan de vereniging worden overgemaakt NL 63 RABO 0383333997 ten name van Bonsaivereniging Apeldoorn o.v.v. taxusproject.
De bomen zullen de volgende werkavond ( maandag 10 oktober ) worden verdeeld, zorg dus dat je aanwezig bent of laat even weten dat je er die avond niet bent.


Nederlandse Bonsai Show

Na onderling overleg van de keurmeesters is besloten om naast de 5 geselecteerde bomen nog 2 bomen toe te voegen.
Op de show waar we 8 meter tafellengte tot onze beschikking hebben zullen de volgende bomen komen te staan:

Lariks decidua van Eric Sanders
Chameacyparis boulevard van Pleun van Zwienen
Juniperus squamata van Iwan Bakker
Ligustrum van Bruno Wijman
Ginkgo van Arnauld v.d. Heijden
Cotoneaster van Erik v.d. Kamp
shohin opstelling van Bruno Wijman   

De show start om 10.00 uur 
Om 11.00 uur zal de NTC beginnen waar Tonnie Janssen voor onze vereniging zal meedoen.    JOUW BONSAI IN DE CLUB-TOKONOMA

Als Bonsaivereniging hebben wij gezamenlijk een volwaardige Tokonoma laten maken. Het doel is dat we onze geliefde boom niet alleen in een pot of op een tafel plaatsen, maar dat hij een keer per jaar ook tot volle glorie mag komen in de Tokonoma. Ook de opstelling van een boom is een kunde!
Belangrijk: de boom hoeft niet perfect te zijn! Je krijgt ook de gelegenheid om iets te vertellen over je boom. Bijvoorbeeld de herkomst, de leeftijd, de vorming, je toekomstig plan met de boom. Het kan ook zijn dat hij geplaatst wordt omdat je de visie van anderen op de boom wilt horen. Belangrijk is wel dat er maar één boom per werkavond deze showruimte toegewezen krijgt. Reserveer dus op tijd!


de opgave tijdig inzenden aan: karel@hoenderdos.eu


Opzegging lidmaatschap Piet Dekkers.

Alweer een fors aantal jaren ben ik lid van 2 bonsaiverenigingen. Met veel plezier heb ik dan ook bij jullie vereniging deelgenomen aan vele leuke en leerzame activiteiten. Sinds ik verhuisd ben naar Steenwijk begint het reizen in de avonduren (zeker nu de winter er aan komt) me tegen te staan.
Zowiezo is het lidmaatschap van twee verenigingen extra belastend omdat je immers bij beide verenigingen op elke bijeenkomst aanwezig wilt zijn en op de tentoonstellingen ook met een of meer representatieve bomen tevoorschijn wilt komen. De laatste keer is dat bij BVA al niet gelukt.
Volgende maand word ik hopelijk weer een jaartje ouder. Een mooi moment om een en ander tegen elkaar af te wegen.
Kortom, ik heb besloten afscheid te nemen van BVA.
Ik dank jullie hartelijk voor de mooie tijd en wens bestuur en leden veel succes in de toekomst.

Groetjes,

Piet Dekkers

 Agenda :

8 oktober
Nederlandse bonsai show 
Deshima bonsai Ir Lelystraat 44
Nieuwerkerk aan den IJssel, 2912 CH Nederland
 15 en 16 oktober
European bonsai-san show
http://www.european-bonsai-san-show.com/5 en 6 november
Eda Uchi Kai  Bonsai Ten
www.edauchikai.be/


  Werkavond dinsdag 13 september

Na een korte zomerstop gaan we weer een start maken met onze werkavonden.
Een groeizame zomer heeft als gevolg dat alle bomen weer in de onderhoud kunnen (  ontdraden, overbodige groei verwijderen )

Op maandag  22 augustus zijn Rijn en Ron onze nieuwe clubaanwinst, de tokonoma op wezen halen bij Casper den Oude in Ijsselstein.
Aankomende werkavond zal er uitleg worden gegeven over het opzetten en opbergen van de tokonoma, zodat iedereen op de hoogte is hoe dit moet gebeuren.
Nu kunnen we op iedere clubavond  een mooie opstelling presenteren.

 In september zal Ron ook taxussen uit gaan zoeken voor de rode draad boom ( uitgifte van de bomen waarschijnlijk oktober ) tijdens de werkavond volgt verdere uitleg over dit project5 en 6 november
Eda Uchi Kai  Bonsai Ten
www.edauchikai.be/

werkavond dinsdag 14 juni

Deze maand zal onze clubtentoonstelling plaats vinden in Dok Zuid.


Heb je problemen met het tentoonstellingsklaar maken van de bomen neem ze de komende werkavond mee, zodat we jullie van advies kunnen voorzien voor een optimale voorbereiding.

Laat ook weten of je beschikt over tafels, accentplantjes en scrolls, zodat hetgeen we er neerzetten mooi gepresenteerd kan worden.

Voor de opbouw van de tafels en de achterwanden is ook jullie hulp weer gewenst, vrijwilligers kunnen dit wederom doorgeven op de werkavond of via mail.


ingezonden door bonsai vereniging Friesland.

Beste bonsai collega,

zoals jullie weten zijn we voornemens om op 3 september een themamiddag in Friesland te houden. Om het geheel aantrekkelijk te maken houden we het op een centraal gelegen locatie bij: Nobilis Exclusieve Tuinbeplanting Enserweg 6 8307PL Ens.
Daarnaast organiseren we een bonsai presentatie.
Omdat Ens waarschijnlijk ook publiek uit de omgeving Apeldoorn trekt, willen we vragen of de vereniging Apeldoorn zich ook wil presenteren met een aantal bomen en Pr materiaal. Het zou ons ook helpen omdat we niet heel veel mooie bonsai hebben om te showen. De bonsai presentatie is gepland van 10:00-16:00 met opbouw vanaf 9:00.

Graag hoor ik zsm of er belangstelling is om mee te doen.

groet Alexander Dijkstra

Wij zullen dit tijdens de aankomende werkavond bespreken en kijken of er animo is om hieraan mee te werken


10-5-2016 - Filemon bezoekt de Bonsai vereniging.

Onze reporter is vooral heel benieuwd wat zo'n boompje nou eigenlijk kost, maar dat vindt de penningmeester een brutale vraag. Toch laat het Filemon niet los: 'Wat kost zo'n, uhm wat ben je precies aan het doen?'
http://linda.tv/share/5731896063abc802d42c2a00


Winnaar van de NTC tijdens de EBA Dan Snipes, een mooi resultaat door de Nederlandse afvaardiging.


Voor de resultaten van de andere kandidaten klik op onderstaande link
https://www.facebook.com/EspritBonsai/posts/885067338269267

Agenda:

4 en 5 juni:
Bonsai van het westen  info:   http://www.bonsaivanhetwesten.nl/#a-2
25 juni
clubshow Bonsai Vereniging Apeldoorn

 

5 en 6 november
Eda Uchi Kai  Bonsai Ten
www.edauchikai.be/
werkavond maandag 9 mei

De jaarlijkse clubshow zal op zaterdag 25 juni plaats vinden, dit jaar op een iets kleinere schaal bij Dok Zuid.
Karel en Iwan hebben zich vol overgave op de organisatie gestort, dit jaar iets kleiner van aanpak ( als een clubtentoonstelling ) maar we willen er zeker een leuke en geslaagde dag van maken.
Op deze dag gaan we ook kijken welke bomen straks naar de Nederlandse Bonsai Show gaan en wie ons gaat vertegenwoordigen tijdens de New Talent Contest.

Om het een goede aankleding te kunnen geven is jullie hulp dan ook weer gewenst.

Diegene die een boom op de show neer willen zetten kunnen deze opgeven op de volgende werkavond of via een mailtje naar het secretariaat ( boomsoort en stijl ).

Laat ook weten of je beschikt over tafels, accentplantjes en scrolls, zodat hetgeen we er neerzetten mooi gepresenteerd kan worden.

Heb je problemen met het tentoonstellingsklaar maken van de bomen neem ze de komende werkavonden mee, zodat we jullie van advies kunnen voorzien voor een optimale voorbereiding.

Tijdens de show willen we ook weer een New Talent Contest houden, kandidaten kunnen zich tijdens de werkavond of via de mail aanmelden, laat dit op tijd weten i.v.m. aanschaf bomen.

Voor de opbouw van de tafels en de achterwanden is ook jullie hulp weer gewenst, vrijwilligers kunnen dit wederom doorgeven op de werkavond of via mail.
Dus voor diegene die de bomen van te voren nog willen bespreken of  advies willen inwinnen, kunnen daar deze avond gebruik van maken verder zal er gewoon aan eigen bomen worden gewerkt.

Op woensdag 13 april heeft de masterclass met Taiga Urushibata plaatsgevonden, dit was een zeer leerzame avond, waar alle meegebrachte bomen werden besproken en voorzien van commentaar en verbeterpunten.
Voor diegene die er niet naartoe zijn gegaan, kan ik alleen zeggen "een gemiste kans".

Verder was er op 16 april de show van Midden Nederland, een mooi verzorgde show en leuke demonstraties van de leden van verschillende verenigingen.
Van onze vereniging waren Rijn, Henk en Ron vertegenwoordigd, zij deden een demo op een jeneverbes van Rijn die werd gevormd tot een mooie literaat, de foto's hiervan zullen nog wel op in de nieuwsbrief van Midden Nederland opduiken.Werkavond maandag14 maart

Deze avond is er de mogelijkheid om bomen te verpotten onder eventuele begeleiding van de mentoren.
Mocht je niet durven verpotten of denkt problemen tegen te komen met het verpotten ( snoeien van zware wortels ) dan geven wij graag advies.
Het is de bedoeling dat jullie zelf potten, grond en andere benodigdheden meenemen en bak om de oude grond uit te harken.

Mocht je geen spullen om te verpotten hebben kun je dit eventueel aanschaffen tijdens de open dagen ( 12 en 13 maart ) bij Lodder.
De leden kunnen op deze dagen op het assortiment van de Fa. Lodder inkopen met 50% clubkorting, het gezamelijke afrekenen zal om 12.30 uur gebeuren.
Op de producten van de andere standhouders ( kramen in de grote hal ) geld geen korting.
Voor verdere informatie zie de agenda hieronder.

Dan nog het volgende, Wessel heeft jullie gevraagd om hierop te te reageren dus alsnog.

Beste Leden,

Op de ALV is er gesproken over de mogelijkheid een project boom aan te schaffen voor ons als clubleden.
Ik heb dit de laatste werkavond nog eens aangehaald, echter omdat er al veel gesproken werd die avond (bemesten) ben ik er niet meer op teruggekomen.

Wat is het voorstel:

1    - Lariksproject, er worden lariksen uit het bos gehaald van tussen 2-3 jaar oud, kosten zijn laag misschien totaal voor 35 bomen 100 euro. De bomen worden door mij opgepot in vijvermandjes en verzorgd tot oktober dit jaar.
Iedereen krijgt dan gratis een boom, waar die mee kan doen wat ie wil. De bomen zullen minimaal 2x per jaar terugkomen, om zo elkaars voortgang te kunnen volgen.
(Mogelijk zorg ik voor nog een 3 tal lariksen van 5-7 jaar, waar onze mentoren een simultaan demo op zouden kunnen geven, om ons een idee te geven wat we met een Lariks kunnen doen.)
2    - Taxusproject, Ron Hermeling kan aan taxussen van 1,50 mtr hoog komen, dus in vergelijking tot de lariks, met een dikkere stam, maar ook met een hoger prijskaartje. Misschien kan de club mee financieren, maar dan blijft er toch zeker een prijs van 20-25 euro per boom over. Boom is natuurlijk wel ouder en zal eerder tot een resultaat richting bonsai gebracht kunnen worden. Ook deze bomen komen 2x per jaar terug.

Vraag aan jullie is:

-        Wil je meedoen?
-        Welke projectboom heeft je voorkeur
Gezien de tijd van het jaar, zouden we als bestuur graag een reactie willen voor 5 maart 2016
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.

Groeten, Wessel


Werkavond dinsdag 9 februari.

Wie naar de Noelanders Trophy  is geweest heeft zich ook dit jaar weer kunnen genieten van de mooie bomen die tijdens de tentoonstelling werden gepresenteerd.
Dit jaar werd er ook een boom van Arnauld van der Heijden gepresenteerd, zijn Ginkgo


Verder waren er zeer veel handelaren vanuit geheel Europa, nu verdeeld over 2 verkoophallen, dus voor diegene die bomen, tafels, potten of andere bonsaispullen aan wilden schaffen was er keuze te over.
Als opwarmertje voor de masterclass op 13 april van Taiga Uruschibata, was er een demo van deze bonsaimeester op een gigantische mugo, die over 2 dagen was gespreid.
De andere demonstatoren waren Koji Hiramatsu ( hij stijlde 2 pinussen  ) en Mauro Stemberger. ( hij stijlde een juniperus )
Op de startpagina kunnen jullie enkele filmpjes van de show en de demo's terugvinden.

http://bonsaiapeldoorn.blogspot.nl/

En voor diegene die niet zijn geweest zou ik zeggen, een gemiste kans om mooie bomen en veel handel te zien, en natuurlijk om veel andere bonsaivrienden te ontmoeten.

Voor deze werkavond wordt de bemesting van bonsai besproken door Tonnie Janssen, Theo Keultjes en Rijn Becude.
De verdere avond kan aan eigen bomen gewerkt worden.

In de maand maart zal weer de gezamelijke inkopen bij Lodder plaats vinden, dus kijk vast de schappen na voor wat er nog aangeschaft moet worden.

Voor diegene die het lidmaatschapsgeld nog niet hebben voldaan.
Het lidmaatschap van Bonsaivereniging Apeldoorn kost € 60,00 per kalender jaar. Dit bedrag kan over gemaakt worden op rekeningnummer NL 63 RABO 0383333997 ten name van Bonsaivereniging Apeldoorn te Apeldoorn onder vermelding van naam en Contributie 2016.

Werkavond maandag 14 december

Afgelopen zaterdag heeft BVA weer goed gepresteerd tijdens de NBV tentoonstelling.
De Larix kaempferi van Bruno Wijman is 1e geworden in de categorie beste naaldboom en verder hebben we nog 2 nominaties gekregen een in de categorie beste loofboom voor de Cotoneaster van Eric Sanders en een in de categorie beste naaldboom voor de Pinus sylvestris van Rijn Becude.

winnaars tentoonstelling in de categorie:

beste naaldboom : Larix Kaempferi  ( Bruno Wijman )
beste loofboom : Carpinus Koreana ( Frans van Dorland )
beste shohin opstelling : showkast ( Bob van Ruitenbeek )
publieksprijs: Chameacyparis Obtusa ( Ed van der Reek )

Ook was er een New talent contest waar Tonnie Janssen voor BVA aan deel heeft genomen, de kandidaten kregen 3 uur de tijd om een mooi resultaat neer te zetten, maar door het sterke deelnemersveld is hij niet in de prijzen gevallen, deze eer kwam aan Dan Snipes van bonsai vereniging Koya toe.

Voor de foto's kun je linken naar  http://bonsaiapeldoorn.blogspot.nl/

Door de NBV is de afgelopen vergadering van iedere aangesloten vereniging gevraagd om in 2016 een thema avond te organiseren ( op eigen locatie ) waar ook de andere aangesloten verenigingen naar toe kunnen komen.
We moeten hiervoor een datum ( dit kan op een verenigingsavond zijn ) en een thema bepalen, dit moeten we voor 1 januari aanleveren, daarom vragen wij aan jullie om hier vast over na te denken zodat dit aankomende werkavond kan worden bepaald.

Aankomende werkavond zal de laatste werkavond van dit jaar worden dus laten we er een mooie afsluiting van maken.

agenda:


23-24 januari:

Noelanders TrophyWerkavond dinsdag 10 november

Deze avond is er een gewone werkavond
De vorige clubavond ( veiling ) was een groot succes waarbij de clubkas een leuke aanvulling heeft gekregen.
Naast de 10% van de geveilde items waren er ook veel bomen en aanverwante spullen die belangeloos voor de club ter beschikking waren gesteld, hiervoor dank aan Wessel Eijkman, Jeroen Bier, Ruud de Haas, Bruno Wijman, Stef Meijering en Ron Hermeling.

Verder is er deze avond besloten om net als dit jaar een masterclass te laten plaatsvinden door Taiga Urushibata in samenwerking met Bonsaivereniging Midden Nederland in 2016.

De tokonoma zal deze avond ingericht worden door Wessel Eijkman.

Op de blogpagina videodemonstraties staan nieuwe demo's van de European bonsai San-show in Saulieu met demo's van Ryan Neil, David Benavente, El Tim, Mario Pavane en Matteo Martin geplaatst door Bonsai Empire.
http://bonsaiapeldoorn.blogspot.nl/p/video-demonstraties.html


 werkavond maandag 12 oktober

Op onze werkavond zal na een lange tijd weer eens een veiling plaats gaan vinden, er zijn behoorlijk wat items aangemeld, waardoor we een avondvullend progamma hebben.
De veilingmeester ( Dick Kip ) zal de bomen, potten en aanverwante artikelen bij opbod gaan verkopen,
minimaal 10% zal ten goede komen van de clubkas.
De te veilen spullen kun je al bekijken op de veilingsite http://bonsaiapeldoorn.blogspot.nl/p/veiling.html
Alle spullen moeten deze avond direct worden afgerekend, dus neem genoeg contanten mee ( ook graag kleingeld ) zodat we alles direct kunnen verrekenen.
De tokonoma inrichting zal deze avond niet plaats vinden.
Diegene die niet in de veiling geinteresseerd zijn, kunnen avond deze  aan hun eigen bomen werken.
We hopen op een grote ledenopkomst en dat het een leuke avond gaat worden.

werkavond dinsdag 8 september

De zomerstop is weer voorbij en staat er weer een werkavond op het progamma.
Voorafgaand aan deze werkavond is er de show van de EBA in Vilnius, niet echt dicht bij de deur maar zeker weer de moeite waard, al is het maar omdat Ron Hermeling dit jaar meedoet aan de NTC onder begeleiding van Rijn en Bruno.
Hiervan zal later een verslag gaan volgen.
Verder zijn we bezig met de voorbereiding voor de veiling, die in oktober zal plaats vinden.
Dus heb je nog bomen waar je op uitgekeken bent, leuk uitgangsmateriaal om bomen van te vormen, overbodige potten of gerelateerde artikelen ( denk aan scroll's, tafeltjes accentplantjes ) en je wilt dit weg doen, dan kun je van deze veiling gebruik maken.
Kijk voor de spelregels in de toegezonden mail van 20 augustus.

Het veilingformulier moet voor 30 september zijn teruggestuurd.
Agenda:

4 t/m 6 september:
EBA Vilnius    http://www.ebabonsai.com/nextcon.htm

6 september:
bonsaiveiling Edo-Koi    http://www.edokoi.nl/nl/#/Nieuwsvanedokoi/

26 september:
bonsaishow Tricht17-18 oktober:
European Bonsai San Show   http://www.european-bonsai-san-show.com/23-24 januari:
Noelanders Trophy


werkavond maandag 13 juli

Op de vooravond van onze bonsaishow ( zaterdag 18 juli ) zullen we een proefopstelling gaan maken van alle ingeschreven bonsai.
We gaan met ons allen bepalen hoe we de bomen neer gaan zetten en met welke tafels en accenten alles als beste tot z'n recht gaat komen.
In totaal zorgt de Fam. Van der Velde voor 40 meter aan tafellengte die we kunnen gebruiken.
Diegene die zich hebben opgegeven om te helpen bij de opbouw kunnen daar op vrijdagavond (17 juli ) om 17.00 uur op onderstaand adres terecht.

Kwekerij Van der Velde
Borchgraverweg 3a
8181 RW Heerde
0578-695727

Zorg dus dat je opgegeven boom er helemaal klaar voor is om op de tentoonstelling te staan.

Onze NTC bestaat dit jaar uit 3 kandidaten te weten Tonnie Janssen, Henk v.d.Brink en Erik v.d. Kamp

Door Bruno Wijman ( geheel op eigen initiatief en belangeloos ) is op 25 juni weer een interactieve avond georganiseerd over  cascade en semi- cascade bonsai.
Dit zijn leerzame avonden die iedereen  kan bezoeken tegen een kleine vergoeding voor de zaalhuur.( een goede mogelijkheid om je kennis over bonsai te vergroten )
Bruno bespreekt  op deze avonden bepaalde stijlen of onderwerpen waarbij het gehele publiek wordt betrokken ( deze avond 5 leden van BVA )
Ook bomen in deze stijl kunnen op deze avonden besproken worden waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn of haar idee over het verbeteren van de boom kan geven.

 werkavond dinsdag 9 juni

Deze avond zullen we beginnen met een extra ingelaste vergadering om te kijken en te stemmen of de nieuwe statuten die jullie toegestuurd hebben gekregen in de mail van 12 mei kunnen worden goedgekeurd.

Daarom is jullie aanwezigheid op deze avond van belang.

Ben je als lid verhinderd mag je ook je goedkeuring of afkeuring ( met verbeterpunten ) naar het secretariaat mailen secretariaat@bonsaiverenigingapeldoorn.nl , dit zal dan in de vergadering en stemming worden meegenomen.

De rest van de avond bestaat de mogelijkheid om de bomen die ingezonden worden voor de tentoonstelling
verder tentoonstellings klaar te maken met behulp van onze mentoren.
Volgende werkavond gaan we hiermee een proefopstelling maken om te kijken hoe de bomen optimaal geplaatst kunnen worden.

De leden die zich nog voor de New Talent Contest op willen geven kunnen dit tijdens de werkavond of via de mail doorgeven

Voor diegene die het ingezonden stuk van Pleun van Zwienen nog niet hebben bekeken, kijk op de startpagina.
Ik zou het leuk vinden als meer leden dit initiatief volgen en ook een stukje zouden plaatsen, dit houd het blog levendig, met een klein beetje tekst en wat foto's kunnen we er iets leuks van maken.


verder kreeg ik een mail van Karel Hoenderbos, misschien dat jullie hem suggesties kunnen doen

Ik zoek af en toe wat tips op een bonsaiforum, maar ik vind het niveau en de deelname niet zodanig dat het een goed niveau heeft. Veel geleuter, weinig kennis.
Ik ben dus benieuwd welke fora er eigenlijk zijn en wat je er aan hebt. Iets voor een rondvraag in de nieuwsbrief? Hebben jullie zelf ervaringen?


Bonsaiforums:
www.bonsaiforum.nl bestaat niet meer.
www.bonsaiempire.nl/forum actueel, actief bezocht, niveau?

Karel Hoenderdos

Agenda:

30 mei : bonsaishow bonsaivereniging Rijnmond
             Intratuin Stationstraat 5 Rhoon

 13 en 14 juni: bonsai van het westen   http://www.bonsaivanhetwesten.nl/
18 juli  : bonsaishow Bonsaivereniging Apeldoorn
             Op zaterdag 18 juli zullen wij tijdens de plantenshow in samenwerking met fuchsiakwekerij Van der
             Velde onze bonsaitentoonstelling plaatsvinden.
             Tijdens deze tentoonstelling zal ook de New Talent Contest worden gehouden.
         
          Kwekerij van der velde

          Borchgraverweg 3 a
          8181 RW Heerde

http://www.kwekerijvandervelde.nl/index.php/nl/agenda.html


werkavond maandag 11 mei

We gaan deze avond weer aan de slag met onze bomen.
Na de grote opkomst van de vorige werkavond ( ruim 30 personen ) word het bijna de vraag of we tafels en stoelen genoeg hebben om iedereen te plaatsen, wees dus op tijd om een stoel te bemachtigen.
Leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast met bomen in de weer is.
De mentoren van deze avond zijn Ron en Arnauld

Het bestuur is bezig met het organiseren van een workshop potten bakken, graag zouden we weten wie hierin geintereseerd zijn.
We gaan proberen om dit te combineren met een BBQ, de datum zal op zaterdag 12 september zijn.
De kosten zullen  € 45,- per persoon bedragen.
LAAT DIT ZO SNEL MOGELIJK AAN ONS WETEN

Tonnie Janssen zal  de invulling van de tokonoma voor zijn rekening nemen.
Karel heeft voor een mooie tijdelijke tokonoma gezorgd waar we voorlopig gebruik van gaan maken.
Voor de volgende maanden zijn nog geen aanmeldingen van kandidaten, het zou leuk zijn wanneer jullie je op willen geven om hier ook een keer aan mee te doen.
Als je voor zo'n opstelling niet over alle materialen beschikt, te denken aan tafels, scrolls, accentplantjes enz., laat dit dan even aan Karel Hoenderbos weten of vraag anderen leden of zij iets hebben.
Opgeven kun je je bij Karel of via zijn mail adres karel@hoenderdos.eu

 Agenda:

 30 mei : Tentoonstelling Bonsaivereniging Rijnmond,  Tuincentrum Intratuin Rhoon

13 en 14 juni: bonsai van het westen   http://www.bonsaivanhetwesten.nl/ werkavond dinsadag 14 april

De lente is weer begonnen volgens de kalender hoewel het nog niet zo voelt.
Onze werkavond zal een reguliere werkavond worden waar we weer bezig gaan met onze bomen.
Ook zal er nagepraat kunnen worden over de a.s. ( donderdag 2 april ) masterclass met Taiga Urushibata.
Voor deze masterclass zijn vanuit Bonsai vereniging Apeldoorn al 20 aanmeldingen gekomen en Midden Nederland verwacht een zelfde aantal, dus het beloofd een gezellige en leerzame avond te worden.

mentoren voor deze avond zijn Arnauld en Ron

Ron zal deze avond een tokonoma inrichten / opstelling maken
Wil je ook een mooie presentatie laten zien.
Opgeven kan per email: karel@hoenderdos.eu


Het bestuur is bezig met het organiseren van een workshop potten bakken, graag zouden we weten wie hierin geintereseerd zijn.
We gaan proberen om dit te combineren met een BBQ, de datum zal op zaterdag 12 september zijn.
De kosten zullen  € 45,- per persoon bedragen.
LAAT DIT ZO SNEL MOGELIJK AAN ONS WETEN

Agenda


 2 april: materclass met Taiga Urushibata voor de leden van onze vereniging vrije toegang
            in Cultuurhuis De Binder, Hoflaan 29, Leersum. 11 april: bonsaishow en simultaandemo Bonsaivereniging Midden Nederland in Leersum
               info:     http://www.bonsaimiddennederland.nl/


Simultaan demo en Bonsai show
Bonsai manifestatie in Leersum
Voor de derde maal organiseert Bonsai vereniging Midden Nederland een grote simultaan demo en bonsai show op zaterdag 11 april in Leersum. Tijdens deze demonstratie, onder leiding van Bruno Wijman, werken ongeveer tien bonsaïsten van verschillende verenigingen aan de styling van de bomen. Aan het eind van de middag zijn dan de (pre)bonsai op het podium van de grote zaal te bewonderen.
Gedurende deze demonstratie interviewt Bruno de deelnemers over hun werk aan de boom en houdt hij het publiek op de hoogte over de voortgang. Daarnaast verteld hij meer in het algemeen over de gebruikte boomsoorten en geeft hij tips hoe deze het beste te behandelen en te vormen zijn. Dit maakt het voor het publiek dan ook een stuk interessanter om de demo bij te wonen.
Tegelijkertijd houdt de vereniging hier weer haar jaarlijkse tentoonstelling. Zoals gewoonlijk zijn dan de mooiste bonsai en shohin opstellingen van Midden Nederland te bewonderen. Ook dit jaar weer op een niveau welke we inmiddels van deze vereniging gewend zijn. De grote zalen bieden hier de gelegenheid om elke boom tot in perfectie te presenteren zoals dat op grote bonsai tentoonstellingen gebruikelijk is. Tijdens de show worden de bomen gekeurd door een aantal keurmeesters. Aan het eind van de dag is de prijsuitreiking voor de beste bomen van de show. Ook wordt er weer een publieksprijs uitgereikt.
In de hal van De Binder is er die dag ook een grote loterij met (pre)bonsai en gerelateerde artikelen en vele andere interessante prijzen.
Gratis Toegang
Deze happening vindt plaats op 11 april in Cultuurhuis De Binder, Hoflaan 29, Leersum. De toegang is gratis.
De show valt te bewonderen van 10.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties vinden plaats van 12.30 tot 15.30 uur.


werkavond maandag 9 maart

Het is weer tijd om te verpotten, veel van de bonsai beginnen aan hun nieuwe groeiseizoen.
Knoppen zwellen en blaadjes komen te voorschijn.
Voor onze werkavond kunnen jullie eerst nog de nodige inkopen doen tijdens de open dagen bij Lodder
op 7 en 8 maart.
( gereedschap, bomen, draad, potten, grond enz. )
7 maart zal de gezamelijke inkoop bij Lodder zijn ( afrekenen om 12.30 uur ), voor die tijd zal ik de verkoopformulieren uitdelen ( 10.00 uur )
Ben je van plan bent om op zondag te gaan, laat dit dan even weten aan een van de bestuursleden zodat we ook voor deze dag de korting op bomen en materialen van Lodder ( niet bij de handelaren ) kunnen regelen.
Dus sla je slag.( voor het progamma kijk hieronder bij de agenda )

Rijn zal deze avond een tokonoma inrichten / opstelling maken

 De Tokonoma

Tijdens onze ALV in januari zijn een paar Japanse knopen doorgehakt. Ten eerste: we gaan een
echte Tokonoma bestellen bij een ervaren houtbewerker. Dat zal wel een jaartje duren voordat deze
opgeleverd wordt. Daarom ten tweede: we gaan oefenen met een eenvoudige proef-tokonoma om
het opstellen en inrichten van onze eigen bonsai onder de knie te krijgen.
Dat wordt dus een prachtige minishow tijdens elke werkavond in Apeldoorn. De proef-tokonoma
wordt momenteel ontworpen van eenvoudige materialen.
Jouw bonsai in de Tokonoma.
Dat is het ultieme doel natuurlijk! Met meer dan 40 leden en maar 12 maanden in het jaar wordt het
misschien wel dringen. Daarom brengen we wat structuur in dit proces.
We gaan dit samen goed voorbereiden, want elke boom verdient een mooie tafel, een scroll en
een accentplantje. Deze optimale presentatie van jouw bonsai wordt gecoördineerd door karel
Hoenderdos. De eerste stap is dus je boom aanmelden, en eventueel daarbij vermelden wat de beste
maand is voor die boom om in volle pracht tentoongesteld te worden.
In februari gaf Arnauld al een voorproefje en in maart zal Rijn de presentatie verzorgen. Daarna is de
beurt aan jou! Opgeven kan per email: karel@hoenderdos.eu
Link: voorbeeld van de Tokonoma van vereniging Midden Nederland:
http://bonsaimiddennederland.nl/tokonoma.htmlHet bestuur is bezig met het organiseren van een workshop potten bakken, graag zouden we weten wie hierin geintereseerd zijn.
We gaan proberen om dit te combineren met een BBQ, de datum zal op zaterdag 12 september zijn.
De kosten zullen  € 45,- per persoon bedragen.
LAAT DIT ZO SNEL MOGELIJK AAN ONS WETEN
hieronder een beschrijving van het pottenbakken


Een eendaagse keramiek cursus voor de bonsai club.

In deze cursus worden alle processen van het pottenbakken in 1 dag gedaan.
Die processen zijn:
+Vormen.
+Drogen + de eerste stook.850-900 graden en Afkoelen.
+Glazuren
+Drogen en de tweede stook 1150 -1200 graden en Afkoelen
Elk proces heeft zijn punten om op te letten.
Het zal onmogelijk zijn om alle dingen in 1 dag te leren.
Het is mijn droom geweest om het zogeheten “ 1 dags keramiek” te verwezelijken
En ben ermee bezig om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren hoe leuk pottenbakken is.
Ik hoop dat deze cursus geschikt is voor mensen die belangstelling hebben voor een pottenbakkers cursus maar  geen tijd hebben om een langduriger cursus te volgen.

In deze cursus gebruik ik een draagbare oven die ik zelf ontwikkeld heb. U kunt een bakproces ervaren ,
gebruikmakend van vuur.
Ten slotte: Om goed potten te bakken moet je veel tijd in elk proces stoppen.
Vandaag doen we dit in een korte tijd zodat het moeilijk is een echt goed werkstuk te maken.
Maar het is een ervaring.
Ik hoop dat u het leuk vind en streeft naar schoonheid met snelheid!!!
Eéndaagse cursus, van 10.00 tot 16.30 uur, waarin ‘s ochtends een kommetje en 2~3 mini
bonsai-pot gemaakt worden. Deze worden gedroogd, biscuit gebakken, gedecoreerd en
glazuurgebakken. Hierbij wordt aandacht besteed aan kleisoorten, de juiste vormtechniek om
snel te kunnen drogen en bakken, het biscuitstoken van het oventje, decoratietechniek en de
glazuurbrand in het oventje.
Ter afsluiting maken we yakitori (japanse saté) op de nog brandende houtskool, eten deze op de
gemaakte bordjes en drinken saké uit de gemaakte kommetjes
(inclusief Yaki-tori (japanse sate) en een kommetje sake na afloop,
lunch zelf meenemen.)
AGENDA

OPEN HUIS LODDER 2015, maart (7 en 8 maart)
Programma 2015
Openingstijden: zaterdag 7 maart van 09:00 tot 17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:00 uur
Bonsai tentoonstelling verzorgd door Shoryukai (www.sho-ryu-kai.nl)
Demonstraties:   zaterdag 12:00 uur Carlos van der Vaart, zondag: 12:00 Hotsumi Terakawa
Leeuwendans / kungfu – zaterdag 13:30 Kung Fu Academy: Ricardo Sousa – www.rskungfuacademy.com
Stands o.a
William Vlaanderen (NL) – www.samurai.nl
Rene Lecocq (B) potten
Keramika pro bonsai – Klika (CZ)  potten www.bonsai-keramik.com
Jean Pierre Timmermans (B) – www.bonsaigarden.be
Sperling Keramik (D) – potten – www.sperling-keramik.de
Henk Fresen (NL) – brons – www.henk.fresen.nl
Daibokai (D) – scrolls etc. – www. daibokai.de
Bonsai Centrum Libcany  (CZ) – pots, tables, etc. – www.bonsaicentrum.cz
Bonsai plaza (NL) -www.bonsaiplaza.com
Bonsai focus (NL) – magazine – www.bonsaifocus.com
Sushi
Michael Hach (D) – suiseki – www.suiseki-hach.com
Ikebana vereniging
Irene Chang -aquarellen
En nog veel meer.
toegang is gratis


- 14 en 15 maart Hai Yama Ten     Bonsai zentrum Munsterland
                info :     http://www.bonsai.de/hai-yama-ten/haiyamaten2015.php


     
- 11 april  bonsaishow en simultaandemo Bonsaivereniging Midden Nederland in Leersum
               info:     http://www.bonsaimiddennederland.nl/
werkavond dinsdag 10 februari

Deze avond zal Rijn de aftrap doen met een nieuw maandelijks item, het maken van een opstelling.
Het idee is dat iedere verenigingsavond door verschillende leden een bonsai of shohin opstelling wordt gemaakt ( met tafels, accentplanten, scrolls enz. ) met daarbij een kleine uitleg over de boom en opstelling.
Dit wordt door andere verenigingen al met veel enthousiasme gedaan en geeft weer een extra aanvulling op onze avonden.
Het leukst is het dan ook als iedereen ( zowel beginners als gevorderden ) hieraan meedoet, een mooi leermoment voor allen.De rest van de avond kan aan eigen bomen gewerkt worden.

Ook gaan we beginnen met het inventariseren van de bomen voor de verenigingshow die in juli bij fuksiakwekerij Van der Velde in Heerde zal plaatsvinden ( http://www.kwekerijvandervelde.nl/ )
Dus wacht niet tot het laatst en wees op tijd met het opgeven van je tentoonstellingsboom, zodat alle voorbereidingen hierop vlotjes verlopen.

7 maart zal de gezamelijke inkoop bij Lodder zijn ( afrekenen om 12.30 uur ).
Ben je van plan bent om op zondag te gaan, laat dit dan even weten aan een van de bestuursleden zodat we ook voor deze dag de korting op bomen en materialen van Lodder ( niet bij de handelaren ) kunnen regelen.
Dus sla je slag.

Ik zou het leuk vinden als leden ook stukjes insturen om op de blog te zetten, bijvoorbeeld over
- ontwikkeling van bomen
- gevolgde workshops
- bezochte tentoonstelling / demonstraties
- andere bonsai gerelateerde onderwerpen / informatie

Het hoeven geen hele lange verhalen te zijn, foto's en een korte beschrijving zijn ook goed.
Je kunt deze insturen naar  Secretariaat BVA   secretariaat@bonsaiverenigingapeldoorn.nl


Agenda

- 10 februari  Werkavond

- 14 en 15 februari Noelanders Trophy  http://www.bonsaiassociation.be/nl/trophy.php

           Noelanders Trophy

-  7 maart  Gezamelijke inkopen Lodder / tentoonstelling Sho Ryu Kai / demonstraties
                 zaterdag ?  en zondag Hotsumi Terakawa

- 14 en 15 maart Hai Yama Ten     Bonsai zentrum Munsterland
                info :     http://www.bonsai.de/hai-yama-ten/haiyamaten2015.php


     
- 11 april  bonsaishow en simultaandemo Bonsaivereniging Midden Nederland in Leersum
               info:     http://www.bonsaimiddennederland.nl/
werkavond maandag 8 december

Een korte en laatste nieuwsbrief voor dit jaar.
Op onze laatste clubavond zal er demo worden gegeven door Rijn Becude en Ron Hermeling.
Zij zullen gaan werken aan een pinus sylvestris die door Wessel is uitgegraven.
Mocht je geen zin hebben om hier naar te kijken kun je altijd je eigen boom meenemen om daaraan te werken.

Van de bestuurstafel

Voor diegene die zich nog willen aanmelden voor bestuurslid, voorzitter of secretaris zij. kunnen reageren voor de aankomende algemene ledenvergadering op 12 januari 2015.
Laat jullie gedachten ook vast gaan naar de activiteiten voor het aankomende jaar, wat zouden we graag gaan doen, alle ideeen zijn welkom.
En dan nog het verzoek van onze penningmeester om de contributie voor het kalenderjaar 2015 pas na
 1 januari te voldoen, dit om eventuele correcties en overlopende posten te vermijden.

Diegene die op deze laatste werkavond niet aanwezig zijn, wensen wij als bestuur prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. werkavond dinsdag 9 november

Ook deze avond wordt weer een reguliere werkavond.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al bekendgemaakt zijn wij benaderd door fuchsiakwekerij van der Velde om mee te werken aan hun plantenshow.
Ron is hier naartoe geweest om te kijken en te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
De locatie bestaat uit een groot kassencomplex met daarachter een heel grote tuin en ezelweide.
In de voorruimte van de kassen is een gedeelte waar de mensen gezellig kunnen gaan zitten voor een hapje en een drankje.
Het gedeelte waar wij eventueel kunnen staan is een afzonderlijke kas naast de entree.
De opbouw van de show kan dus ongestoord plaatsvinden. ( vrijdag opbouwen en zaterdag de show )
Wel wordt er een entree van € 3,50 gevraagd  ( inclusief een consumptie ) aan de bezoekers.
Esther van der Velde heeft aangegeven dat de vorige editie druk bezocht is.

De vraag vanuit het bestuur is, of er instemming van jullie is om de show op deze datum vast te zetten ( vrijdag17 juli opbouw en zaterdag 18 juli de show ), want de show staat of valt met de inbreng en inzet van onze leden.

Graag zouden wij zo snel mogelijk jullie reactie ( voor 10 november ) hierop horen, zodat we verdere plannen kunnen maken of van deze mogelijk af moeten zien.


Agenda

Keurmeestertraining

Beste bestuursleden,

Bruno Wijman zal op donderdag 6 november een training geven aan alle keurmeesters. Deze zal gaan over het waarderen en het presenteren van shohin.
Hierbij zijn alle leden, van alle verenigingen aangesloten bij de NBV, uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het is mogelijk en gewenst om je eigen shohin en attributen zoals tafels, scrolls en accenten mee te brengen. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen als toeschouwer aanwezig te zijn.
Zie ook de uitnodiging van Bruno in de mail hieronder.

Deze avond zal plaatsvinden in de Binder aan de Hoflaan 29 te Leersum.
De kosten van de zaalhuur zal worden gedeeld onder alle aanwezigen. Dit zal hooguit een tot twee euro zijn, hoe meer aanwezigen hoe lager de kosten.
De avond zal om 19:30 gaan beginnen en tot een uur of 22:00 duren.

Zouden jullie al jullie leden op de hoogte willen brengen van dit event.

Met vriendelijke groet,

Oscar Ramos
secretaris Bonsai vereniging midden Nederland

 
Hallo collegae keurmeesters,
Op 6 november 2014, is er een mogelijkheid om een avond bij te wonen over het waarderen van shohin. Aan de orde komt het waarderen van de shohin op zich en het gebruik van de shohin en attributen, in een presentatie.
Er is tevens gelegenheid om proefopstellingen voor tentoonstellingen neer te zetten en hier eventueel met elkaar, verbeteringen aan te brengen.
Het geheel is een interactieve avond over het presenteren en waarderen van shohin. een mooie oefening/training voor de eigenaren en keurmeesters.
Dit omdat shohin presenteren een hele andere benadering vraagt in vergelijking met een solitaire (grotere) bonsai.
In de 7 zwarte vensterbanken (te vergelijken met een tokanoma) van de 2 vergaderzalen (wordt 1 zaal van gemaakt) is er de mogelijkheid om 7 tot 9 opstellingen neer te zetten. En in de rest van de zaal kunnen er verschillende proefopstellingen neergezet worden.
Geef even aan of jij gebruik wil maken van een vensteropstelling en wat je nog voor aanvullende artikelen nodig hebt.
Dit, omdat wij zoveel mogelijk van verschillende mensen een opstelling willen neerzetten.
Neem eigen shohin en attributen mee. Wij zorgen voor genoeg meubilair en attributen.
Ook is natuurlijk ook mogelijk om gewoon als toeschouwer aanwezig te zijn.
Op deze avond kunnen wij eventueel ook de toekomstige betekenis van de keurmeestergroep in nederland bespreken.
De kosten van deze avond is de zaalhuur gedeeld door het aantal bezoekers.
M.v.g. Bruno Wijman

 Eindejaars sale Lodder bonsai zaterdag 22 november

 Vanaf 8:00 uur (tot 16:00) gaan de deuren weer open en kan het feest beginnen. Zoals gewoonlijk, zijn er weer honderden bonsai die tegen speciale prijzen ( buiten bonsai 40% korting) de deur uit mogen. Op deze manier wordt er weer “ruimte” gemaakt voor de nieuwe collectie van 2015. Er zal tevens een mooie “chuhin” bonsai tentoonstelling te zien zijn.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


werkavond maandag 6 oktober

De herfst is weer begonnen de bladeren beginnen te verkleuren tijd om aan de najaarsonderhoud van je bomen te beginnen, dus weer genoeg werk aan de winkel.
Vandaar dat ook deze avond een reguliere werkavond is en geen thema bevat
De bomen opschonen, draad dat begint in te groeien verwijderen, oude naalden weghalen, bemesting aanpassen en ook een prima tijd om je naaldbomen in de draad te zetten.

Verder is mij een mail toegestuurd door Esther van der Velde ( zie hieronder )
mijn vraag is willen wij hier iets mee doen.

Geachte Meneer/Mevrouw,
Wij zijn van plan om van 14 t/m 18 juli 2015 een grote plantenshow te organiseren op onze kwekerij ( Kwekerij van der Velde in Heerde) De titel luidt : ‘mini MAXI’ Plantenshow met Fuchsia’s in de hoofdrol. We hebben zelf een grote collectie met oude Fuchsiastammen die we tentoon gaan stellen. Verder tonen we vele soorten kuipplanten, eenjarigen, boeketten, bloemwerk uit de pluktuin. Daarnaast willen we de nadruk leggen op b.v. grootb;oemig tegenover kleinbloemig en miniatuur tegenover ‘maxiatuur’
We hebben een showterrein buiten bij de pluktuin waar o.a. ook kleinvee getoond gaat worden ( kleine rassen tegenover grote rassen.)
Nu passen bonsaibomen uiteraard perfect bij ons thema. Onze vraag is dan ook : “Zouden jullie mee willen werken aan onze show “
We denken dan aan het tentoonstellen van bonsai op het buitenterrein, maar misschien zijn er ook mogelijkheden tot het geven van b.v lezingen of demonstratie.
 zaterdag 4 oktober bij Deshima Bonsai studio
  • Het is een Bonsai Café NL-middag waarop we normaal zonder enige verplichting werken aan eigen bomen, elkaar met raad en daad bijstaan of gewoon even aanwippen voor een lekker hapje en drankje alleen ………..zaterdagmiddag 4 oktober van 13.00-16.00+ uur hebben we wel een heel speciaal aanbod.
  • Masashi Hirao (Masa), demonstreert zijn opgebouwde kennis, kunde en eigen bonsaivisie. Een kennismaking met zijn vorige demonstratie heeft bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Een demonstrattie van ‘Masa’ staat voor enerverende, leerzame, verbazende en grensverleggende handreikingen en praktische tips.
  • Tijdens de demonstratie van ‘Masa’ verzorgt Teunis Jan Klein een ‘inloopspreekuur’ als bonsaidokter. U kunt dan al uw botanische, technische en esthetische vragen over uw bonsai stellen.
      voor meer informatie kijk op :      http://www.deshimabonsai.nl/nl/home 
                                                     
                                                  :       http://bonsaicafe.nl/demonstratie-masashi-hirao-bij-bonsai-cafe-nl/
masashi demonstratie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten